Dual CV 6030

👍
Aus HifiWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dual CV 6030

2X 60 Watt an 8 Ohm.

Loudness+Defeat+5 Fache Klangregelung.

Anschlusse fur 4 Lautsprecher+Kopfhorer+Video/Aux+CD+Tuner+Phono+Tape/Dat+Tape Monitor.

230 Volt.44 cm Breit 7 kg.